โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ

หมู่ที่ 7 บ้านบ้านวังรี ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-355693

ไฟฟ้า อธิบายเกี่ยวกับมาตรการปกป้องประชากรจากผลกระทบของแรงดันไฟฟ้า

ไฟฟ้า

ไฟฟ้า ภายในเขตคุ้มครองสุขาภิบาล ห้ามการก่อสร้างที่อยู่อ … Read more

รังสี อธิบายความปลอดภัยในการฉายรังสีในการประยุกต์ใช้การบำบัดด้วยรังสี

รังสี

รังสี ความปลอดภัยในการฉายรังสี ในการประยุกต์ใช้การบำบัด … Read more

แรงดันไฟฟ้า และวิธีการวัด ของใช้ในครัวเรือน มีวิธีการวัดความต้านทานอย่างไร?

  แรงดันไฟฟ้า และ วิธีการวัดค่าแรงดันไฟฟ้าเป็นวิธี … Read more