โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ

หมู่ที่ 7 บ้านบ้านวังรี ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-355693

เมมเบรน อธิบายเกี่ยวกับไมโครทูบูลที่ควบคุมการบรรจุเซลลูโลสไมโครไฟบริล

เมมเบรน

เมมเบรน  จะมองเห็นเฉพาะวงแหวนรอบนอก ของไมโครทูบูลที่รวบ … Read more