โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ

หมู่ที่ 7 บ้านบ้านวังรี ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-355693

เมมเบรน อธิบายเกี่ยวกับไมโครทูบูลที่ควบคุมการบรรจุเซลลูโลสไมโครไฟบริล

เมมเบรน

เมมเบรน  จะมองเห็นเฉพาะวงแหวนรอบนอก ของไมโครทูบูลที่รวบ … Read more

ไซโตไคน์ อธิบายและทำความเข้าใจเกี่ยวกับเซลล์ที่ผลิตไซโตไคน์

ไซโตไคน์

ไซโตไคน์ กลุ่มหลักของเซลล์ที่ผลิตไซโตไคน์ ในการตอบสนองข … Read more

ต่อมน้ำเหลือง การวินิจฉัยรวมถึงการตรวจชิ้นเนื้อของต่อมน้ำเหลืองส่วนปลาย

ต่อมน้ำเหลือง

ต่อมน้ำเหลือง ลักษณะความเสียหายต่อเนื้อเยื่อน้ำเหลือง อ … Read more