โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ

หมู่ที่ 7 บ้านบ้านวังรี ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-355693

ความดัน โลหิตสูงรายละเอียดของอาการความดันโลหิตสูง และยารักษา ดังต่อไปนี้

ความดัน

ความดัน โลหิตสูงโลกสมัยใหม่ทนทุกข์ทรมานจากความดันโลหิตส … Read more

ไต อธิบายเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาโดยย่อของการตรวจไต

ไต

ไต กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาโดยย่อ ไตเป็นอวัยวะที่จับค … Read more

หลอดเลือด อธิบายเกี่ยวกับสาเหตุและการเกิดการอักเสบของระบบภูมิคุ้มกัน

หลอดเลือด

หลอดเลือด หลอดเลือดอักเสบริดสีดวงทวาร อยู่ในกลุ่มของหลอ … Read more

กระดูก อธิบายเกี่ยวกับลักษณะของกระดูกเชิงกรานและรยางค์ล่าง

กระดูก

กระดูก ในกระดูกเชิงกราน และแขนขาล่าง ระหว่างกล้ามเนื้อจ … Read more

ความเสี่ยง เกี่ยวกับโรคหัวใจและหลอดเลือดของผู้หญิงได้อย่างไร

ความเสี่ยง

ความเสี่ยง ความชุกของโรคหัวใจและหลอดเลือด ปี2019 เป็นโร … Read more