โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ

หมู่ที่ 7 บ้านบ้านวังรี ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-355693

พารามิเตอร์ ของทารกแรกเกิดมีเคล็ดลับกฎการวัดส่วนสูงโดยค่าประมาณ

พารามิเตอร์

พารามิเตอร์ ทารกแรกเกิด ทารกเกิดมาโดยมีน้ำหนักเฉลี่ย 34 … Read more