โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ

หมู่ที่ 7 บ้านบ้านวังรี ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-355693

กระเพาะอาหาร อธิบายเกี่ยวกับลักษณะต่อมในกระเพาะอาหาร

กระเพาะอาหาร

กระเพาะอาหาร ต่อมในกระเพาะอาหาร มีลักษณะเป็นท่อกลมไม่แต … Read more