โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ

หมู่ที่ 7 บ้านบ้านวังรี ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-355693

โรคด่างขาว การแพร่กระจายของโรค ติดต่อผ่านการสัมผัสหรือไม่

โรคด่างขาว

โรคด่างขาว การติดเชื้อเป็นโรคที่ติดต่อโดยการสัมผัส หรือ … Read more