โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ

หมู่ที่ 7 บ้านบ้านวังรี ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-355693

ความร้อน จะจัดการกับปัญหาความร้อน หรือโรคลมแดดอย่างไร อธิบายได้ ดังนี้

ความร้อน

ความร้อน ผู้คนจำนวนมากไปเที่ยวพักผ่อนที่ประเทศเขตร้อน เ … Read more

สนามแม่เหล็ก อธิบายเกี่ยวกับอันตรายของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าต่อการเจริญพันธุ์

สนามแม่เหล็ก

สนามแม่เหล็ก ผลกระทบทางชีวภาพของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ในร่า … Read more