โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ

หมู่ที่ 7 บ้านบ้านวังรี ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-355693

กระดูกสันหลัง อธิบายการคลำกระดูกสันหลังเพื่อประเมินการทนต่อแรงกด

กระดูกสันหลัง

กระดูกสันหลัง ความรุนแรงของกระดูกสันหลังส่วนโค้งไปข้างห … Read more

กระดูก อธิบายเกี่ยวกับลักษณะของกระดูกเชิงกรานและรยางค์ล่าง

กระดูก

กระดูก ในกระดูกเชิงกราน และแขนขาล่าง ระหว่างกล้ามเนื้อจ … Read more