โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ

หมู่ที่ 7 บ้านบ้านวังรี ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-355693

โพรงจมูก อธิบายลักษณะการหายใจลำบากอย่างต่อเนื่องและเด่นชัด

โพรงจมูก การใช้สารละลายบีบหลอดเลือดเป็นเวลานาน ทำให้เกิดความผิดปกติของเยื่อเมือก พร้อมกับการพัฒนาของเยื่อเมือก ที่แข็งตัวที่ไม่สามารถย้อนกลับได้ ของวิธีการกายภาพบำบัดนั้นใช้ KUFtubus กระแส UHF โซลักซ์ อิเล็กโตรโฟรีซิส ภายในจมูกของสังกะสีซัลเฟต แคลเซียมคลอไรด์ ไดเฟนไฮดรามีน การบำบัดด้วยพาราฟินและโคลน การแช่แข็ง การสลายตัวของอัลตราโซนิกของเยื่อเมือก ที่มีภาวะการเพิ่มจำนวนของเซลล์ของเทอร์บิเนต

การกัดกร่อนด้วยกรดไตรคลอโรอะซิติกหรือกัลวาโนคอเทอรี เมื่อดำเนินการกัลวาโนคอสติกและการแช่แข็ง พวกเขาพยายามที่จะไม่ทำร้ายเยื่อเมือกของเยื่อบุ โพรงจมูก เพื่อป้องกันการก่อตัวของซินเซียของโพรงจมูก แสงสีแดงโมโนโครมพลังงานต่ำของเลเซอร์ฮีเลียม นีออนมีผลต้านการอักเสบและกระตุ้นที่ดี ความซับซ้อนของการรักษารวมถึงการออกกำลังกาย การหายใจและมาตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งทั่วไป ความชุก ความถี่อยู่ระหว่าง 6 ถึง 16 เปอร์เซ็นต์

ในโครงสร้างของโรคของอวัยวะหูคอจมูก การจำแนกประเภทมี 4 รูปแบบหลักของโรคจมูกอักเสบจากแผลเป็นนูน รูปแบบโพรง การมีหลอดหรือท่อเป็นเรื่องปกติและมักจะกระจาย เส้นใยมีลักษณะเป็นเนื้อเยื่อเกี่ยวพันจำนวนมาก กระจายและจำกัด ฐานกระดูกของเทอร์บิเนตมักเกี่ยวข้องกับ กระบวนการไฮเปอร์พลาสติก อาการบวมน้ำ โปลิโพสและปาปิลลารี่ ลักษณะทางคลินิก หายใจลำบากอย่างต่อเนื่องและเด่นชัด ปวดศีรษะ รบกวนการนอนหลับ การรับกลิ่นและการได้ยินลดลง

จมูกปิด เหนื่อยล้าเพิ่มขึ้น ขาดสติและไม่สามารถเรียนที่โรงเรียนได้ รูปแบบอาการบวมน้ำเป็นที่ประจักษ์จากการเสื่อมสภาพของเยื่อเมือก ใน โพรงจมูก ตรงกลางและด้านบนของเหลวที่มีอาการบวมน้ำสะสม ในบริเวณปลายด้านหลังของเทอร์บิเนต รูปแบบที่รวมกันมีลักษณะเฉพาะ ของรูปแบบอื่นๆของกระดูกม้วนไฮเปอร์พลาสเซีย ไฮเปอร์พลาสเซียของเทอร์บิเนต สามารถเป็นแบบเดียวกัน กระจายหรือเฉพาะที่ในบริเวณปลายด้านหน้าหรือด้านหลัง

โพรงจมูก

ทางจุลพยาธิวิทยาการเปลี่ยนแปลงเดียวกันนั้น เปิดเผยในโรคจมูกอักเสบอย่างง่าย แต่ด้วยความเด่นของกระบวนการแพร่กระจายในชั้นต่างๆของเยื่อเมือก ไฮเปอร์พลาสเซียและพังผืดในชั้นเยื่อบุผิว และในเนื้อเยื่อกระดูกสม่ำเสมอ เรียบและ ปาปิลลารี่ สถานะของเยื่อบุผิวตลอดเทอร์บิเนตหรือบริเวณปลาย การวินิจฉัย การส่องกล้องตรวจจมูก เผยให้เห็นการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของกระดูกก้นหอย จมูก โพรงจมูกแคบลง เยื่อเมือกแออัดของโพรงจมูกมีสีชมพูซีดและมีสีฟ้า

น้ำมูกไหลหนาจะเติมช่องจมูก และระบายออกในช่องจมูก แต่ในบางกรณีอาจไม่มีน้ำมูกไหล ไฮเปอร์พลาสเซียของเทอร์บิเนตที่ด้อยกว่า อันเป็นผลมาจากการพัฒนาของเนื้อเยื่อโพรง หรือเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน กระบวนการนี้มักจะเป็นแบบทวิภาคี โดยมีความโค้งของเยื่อบุโพรงจมูก ด้านเดียวที่ด้านเว้าของความโค้งของกะบังในครึ่งโพรงจมูกที่ขยายออกไปมากขึ้น เรียกว่าไฮเปอร์พลาสเซียชดเชย เพื่อชี้แจงรูปแบบของโรคจมูกอักเสบจากเลือดสูง จมูกกับสารละลายบีบหลอดเลือด

ในเวลาเดียวกันการไม่มีเยื่อเมือกที่มีภาวะการเพิ่มจำนวนของเซลล์ลดลง บ่งชี้ว่าเส้นใยไฮเปอร์พลาสเซียของเทอร์บิเนต ฐานที่หนาแน่นด้วยรูปแบบของไฮเปอร์พลาสเซียนี้ ยังได้รับการยืนยันโดยการตรวจสอบ การรักษาแบบอนุรักษ์นิยมที่ใช้สำหรับโรคหวัดแบบธรรมดาไม่ได้ผล กับภาวะเทอร์บิเนตเกินขนาดรุนแรง การรักษาด้วยการผ่าตัดในเด็ก การทำยาโซโตมีใต้เยื่อเมือก กัลวาโนคอสติก การแช่แข็ง การสลายตัวของอัลตราโซนิกของเทอร์บิเนตติดต่อคอนโชโทมี่

เลเซอร์ผิวเผินหรือชั้นใต้เยื่อเมือก คอนโชโทมี่ทั้งหมดหรือบางส่วน เทอร์บิเนตถูกนำมาใช้ การตัดเปลือกล่างและกลาง ด้านหน้าหรือด้านหลังจะทำโดยใช้ห่วงจมูก หลังจากกรีดด้วยกรรไกร เพื่อหลีกเลี่ยงการฝ่อของเยื่อเมือกของโพรงจมูกในภายหลัง การทำคอนโชโทมี่จะดำเนินการเท่าที่จำเป็น โรคจมูกอักเสบจากวาโซเส้นประสาทสั่งการ โรคจมูกอักเสบจากวาโซมอเตอร์บางครั้งถูกกำหนดให้เป็นวาโซมอเตอร์แพ้ ไซนัสอักเสบหรือแองจีโออีดีมา

สาเหตุและการเกิดโรค การพัฒนาของโรคได้รับการอำนวยความสะดวก โดยความโค้งแหลมและสันของเยื่อบุโพรงจมูก โรคเนื้องอกในจมูก ติ่งเนื้อ สิ่งแปลกปลอม ความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร และการระบายความร้อนเป็นเวลานาน พื้นฐานของโรคคือการเปลี่ยนแปลงปฏิกิริยาของร่างกาย และความผิดปกติของกลไก อาการป่วยและต่อมไร้ท่อ ภูมิคุ้มกัน ดีสโทเนีย โรคประสาทหลอดเลือดที่มีอาการเด่นในจมูก เป็นผลให้เยื่อบุจมูกตอบสนองไม่เพียงพอ

แม้กระทั่งกับสิ่งเร้าทางสรีรวิทยาธรรมดา การละเมิดการปกคลุมด้วยเส้นอัตโนมัติ ของหลอดเลือดในระดับของหลอดเลือดฝอย ในเยื่อบุจมูกและในพื้นที่ใกล้เคียงกับมัน ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้ง ในสภาวะสมดุลของเนื้อเยื่อ การพัฒนาของโรคส่วนใหญ่อำนวยความสะดวก โดยการใช้ยาบีบหลอดเลือดหยดในจมูกเป็นเวลานาน ในการพัฒนารูปแบบการแพ้พร้อมกับความผิดปกติ ของระบบประสาทและต่อมไร้ท่อปฏิกิริยาเฉพาะทางภูมิคุ้มกันระหว่างแอนติเจน

รวมถึงแอนติบอดีเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งเป็นผลมาจากการที่สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ฮีสตามีน อะซิติลโคลีน เซโรโทนินถูกปล่อยออกมา ซึ่งนำไปสู่อาการทางคลินิกของโรค การจำแนกประเภท มีรูปแบบอาการป่วยและแพ้ของโรคจมูกอักเสบวาโซมอเตอร์ ตามความรุนแรงของอาการทางคลินิกของโรคไฮเปอร์เซคเคอรี่ วาโซมอเตอร์และรูปแบบรวมกันมีความโดดเด่น ตามระยะเวลาของโรคจมูกอักเสบ วาโซมอเตอร์ตามฤดูกาลและถาวร

โรคจมูกอักเสบวาโซมอเตอร์เฉียบพลัน กึ่งเฉียบพลันและเรื้อรัง ลักษณะทางคลินิก สัญญาณแรกของโรคจมูกอักเสบ วาโซมอเตอร์มักปรากฏในเด็กอายุมากกว่า 6 ถึง 7 ปี มีการหายใจทางจมูกอย่างรุนแรงเป็นระยะ โดยมีอาการคันในจมูก จาม โรคกลับฉับพลันและน้ำมูกไหลมาก เหงื่อออกเพิ่มขึ้น อาชา ใบหน้าแดงและเยื่อบุของเปลือกตาและน้ำตาไหล หลังจากการโจมตีสีของเยื่อเมือกจะปกติ แต่บางครั้งอาจยังคงบวมอยู่ในบางพื้นที่

มีวัฏจักรบางอย่างของโรคไข้หวัด ซึ่งถูกทำลายโดยสารระคายเคืองที่รุนแรง ความหนาวเย็น ความตึงเครียดทางประสาท ในช่วงระหว่างอาการชัก อาการที่เกี่ยวข้องกับการหายใจทางจมูกบกพร่อง เนื่องจากโรคจมูกอักเสบจากแผลเป็นนูนยังคงอยู่ได้กลิ่นน้อยลง อ่อนเพลีย รบกวนการนอนหลับ อิศวร สูญเสียการได้ยิน ปวดศีรษะ โรคกลับฉับพลันที่เกิดจากการกระตุกของหลอดเลือดในสมอง

อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ วิธีดูแลผิวหน้า ส่วนผสมที่ดีที่สุดสำหรับการดูแลผิวหน้าหนาว