โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ

หมู่ที่ 7 บ้านบ้านวังรี ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-355693

อาคารสถานที่

ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ

building1
อาคารเรียน
สปช.101/26
ปีที่สร้าง 2529
building2
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2535
building3
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2540
building4
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อาคารโรงฝึกงาน 102/27
ปีที่สร้าง 2560
building5
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2537
building6
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2529
building7
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2538
building8
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2539
building9
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2538
building10
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2543
building11
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2531
building12
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2542
building13
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2558