โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ

หมู่ที่ 7 บ้านบ้านวังรี ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-355693

พิธีมอบเงินพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 10,000

พิธีมอบเงินพัฒนาห้องสมุด ณ วัดวังรีบุญเลิศ วันนี้ทาง โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ ของเราต้องขอขอบพระคุณท่าน อิศรากรณ์ สุวรรณทิพย์ กรรมการผู้จัดการ บ.เอเชีย วาณิช จำกัด และ ครอบครัวสุวรรณทิพย์ ที่เดินทางมาเพื่อมอบเงิน 10,000 บาท เพื่อพัฒนาห้องสมุด โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้

ทั้งนี้ยังมอบเงินทุนสนับสนุนค่าชุดของ นักเรียนที่มารำโชว์ ในวันนี้อีก 2,000 บาท พร้อมมอบทุนการศึกษาให่แก่นักเรียน 9 คน ในพิธีเปิดซุ้มประตูวัดวังรีบุญเลิศ วันที่12 มีนาคม 2564

พิธีมอบเงินพัฒนาห้องสมุด
พิธีมอบเงินพัฒนาห้องสมุด