โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ

หมู่ที่ 7 บ้านบ้านวังรี ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-355693

บุคคลากร

บุคคลากร ทั้งหมดของ โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ ครูผู้สอนความรู้เรื่องจริยธรรม มีความรู้ความสามารถ มีทักษะ และกล้าแสดงออก

บุคคลากร