โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ

หมู่ที่ 7 บ้านบ้านวังรี ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-355693

ทอดผ้าป่าสามัคคี ครั้งแรก ตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียนมา 36 ปี

ทอดผ้าป่าสามัคคี วันนี้ทาง โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ ของเรา ได้จัดกิจกรรม ทอดผ้าป่าสามัคคี ครั้งแรกตั้งแต่ก่อตั้ง โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ มา 36 ปี ทางโรงเรียน ขอขอบคุณท่าน ส.ส ชินวรณ์ เป็นอย่างยิ่ง

ที่ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธี และต้องขอขอบพระคุณคณะ ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียนและเพื่อนๆ พี่น้อง ทุกคนทีช่วยกันจนงานสำเร็จลุล่วง ผิดพลาดบ้างบางประการก็ต้องอภัย ณ ที่นี้

ทอดผ้าป่าสามัคคี

 

 

ทอดผ้าป่าสามัคคี