โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ

หมู่ที่ 7 บ้านบ้านวังรี ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80260

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-355693

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ระดับประถมและมัธยม

ขอแสดงความยินดี กับตัวแทนนักเรียน โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ในระดับประถม และ มัธยม ทุกๆคน ภายใต้ชื่อโครงการ  “ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเยาวชน”

ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นำทีมโดย คุณครูเสาวณีย์ สวัสดี ครูอรธนา วงค์เมฆ ครูเฉลิมศักดิ์ บุญเกษม และคุณครูยุวดี อินทกูล และได้รับการสนับสนุนโดย ผู้อำนวยการ โชคดี จันทร์ทิพย์

 

ขอแสดงความยินดี

 

 

ขอแสดงความยินดี